Artiklar

En av de svåraste företeelserna att förhålla sig i ett demokratiskt samhälle som eftersträvar jämlikhet är just orättvisor. I en diktatur är goda och onda och offer och förövare lätta att identifiera. Det finns ett tydligt system som bygger på förtryck och underlättar ställningstagandet. När apartheid rådde i Sydafrika var det ingen som kände behov

Continue Reading →

Världen är full av goda och konstruktiva handlingar, men det finns även gott om fel och orättvisor. En del av att vara en välfungerande människa är att kunna fördela sin uppmärksamhet jämnt mellan det konstruktiva och destruktiva i livet för att få en nyanserad bild. För det mesta går det väldigt bra. Ibland slår fokus

Continue Reading →

Det talas fortsatt mycket om behovet och vikten av mångfald men utvecklingen går långsamt. Det är fortfarande lättare att ändra retoriken än realiteten på arbetsmarknaden och i verksamheterna. För att ta oss vidare behöver vi nu fokusera på att analysera ansatser och strategier snarare än varför problemet uppståt. Mest intressanta frågan just nu är hur

Continue Reading →

I ett Sverige som hyllar mångfalden har social segregation och minskad mångfald i skolan aldrig varit så problematisk som den är idag. I mångfaldens namn har det skapats ett samhälle som separerar barn och ungdomar från olika slags familjer med olika slags förutsättningar. Smörgåsbordet av val är till synes tillgängligt för alla och ändå kan

Continue Reading →