Det talas fortsatt mycket om behovet och vikten av mångfald men utvecklingen går långsamt. Det är fortfarande lättare att ändra retoriken än realiteten på arbetsmarknaden och i verksamheterna.

För att ta oss vidare behöver vi nu fokusera på att analysera ansatser och strategier snarare än varför problemet uppståt. Mest intressanta frågan just nu är hur problemet definieras och formuleras. Genom att analysera retorik, strategier, handlingsplaner och faktiska aktiviteter kan vi identifiera hur problemet definieras och åtgärdas.

Detta var temat för en föreläsning (feb 2013) på det årliga Diversity Challenge seminariet.