Är en extra frysbox ett tecken på bristande integration, undrar David Wästerfors, doktor i sociologi.

Artikel i Sydsvenska, 25 februari, 2009.