Social hållbarhet

 

För att säkerställa en trygg framtid för dagens barn och ungdomar och framtida generationer behövs inte bara ekologiskt hållbara perspektiv och lösningar, utan även strukturer, perspektiv och lösningar som är socialt hållbara. Social hållbarhet är en del av allmän hållbar utveckling som ofta förknippas med företagsvärldens ansvar för hur de bedriver sin verksamhet.

Jag använder socialt hållbara lösningar som ett samlingsnamn för förklaringsmodeller, retorik, beslut och handlingar som medverkar till att skapa och underhålla en kultur och strukturer som säkerställer att så många individer som möjligt får autentiska möjligheter (inte bara retoriska) att erkännas som fullvärdiga medlemmar i samhället med tillträde till samhällets olika sammanhang och skikt utifrån kompetens och förmåga att i sin tur bidra till social hållbarhet.