Världen är full av goda och konstruktiva handlingar, men det finns även gott om fel och orättvisor. En del av att vara en välfungerande människa är att kunna fördela sin uppmärksamhet jämnt mellan det konstruktiva och destruktiva i livet för att få en nyanserad bild. För det mesta går det väldigt bra. Ibland slår fokus

Continue Reading →