Verksamhet

 

Min professionella verksamhet bygger på två huvudsakliga tätt sammankopplade delar som växeldrar och samverkar;  dels arbete med olika slags verksamheter och de individer som finns i dem och dels forskning.

Föreläsningar

Jag föreläser och håller i seminarier och workshops om olika teman som berör skola och lärande i informationssamhället, läridentitet i samspel med andra identiteter, mångfald som begrepp och praktik, förändringsprocesser i samhället och i verksamheter, sambandet mellan individens tankar och handlingar och sociala sammanhang, m.m.

Jag arbetar inte med färdiga rubriker för föreläsningar utan brukar formulera rubrik och innehåll i samråd med uppdragsgivaren.

Jag föreläser på svenska, engelska och spanska.

Konsultativt stöd

Jag arbetar med offentliga och privata verksamheter i olika delar av utvecklings- och förändringsprocesser, från formulering av syfte och strategi till implementering, kompetensutveckling och stöd till chefer och nyckelpersoner.